Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjnąŻycie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na własnej posesji obarczone jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin na inny obszar.

Najnowsze artykuły:

Top